Werknemers

Als werknemer wilt u graag weten waar u aan toe bent, zeker als het gaat om het inkomen. Wij adviseren en procederen als specialisten dagelijks en kunnen uw vraag vaak kort en snel beantwoorden. Waar nodig denken we mee over iedere stap in het proces. We kunnen u helpen met vragen en procedures over de volgende onderwerpen:

Wat is de toegevoegde waarde van een advocaat?

Een goede arbeidsrecht advocaat beschikt over de juiste expertise om de werknemer goed te adviseren en om namens de werknemer met de werkgever te onderhandelen. Lees verder!

Wat kost een advocaat?

Meestal hebben werknemers vragen over de kosten van juridische bijstand in verband met hun ontslag. Lees hier meer over de kosten van juridische bijstand. 

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meteen in contact komen met een van onze advocaten? Bel ons op 023-7100022 of mail ons op info@wkadvocaten.nl. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Contract voor onbepaalde tijd

Een contract voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die niet in duur is beperkt. In de volksmond wordt dit ook wel het vaste contract genoemd. Een werkgever kan niet zomaar een vast contract opzeggen, maar heeft hier een geldige reden voor nodig.

Wat is een tussentijds opzegtermijn?

De hoofdregel is dat het niet mogelijk is om een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds op te zeggen. Toch kunnen een werknemer en werkgever schriftelijk overeenkomen om een “tussentijds opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook kan het zo zijn dat, in een CAO die van toepassing is, een tussentijds beding is opgenomen.

Wat is een CAO?

Op verreweg het grootste deel van de arbeidsovereenkomsten in een CAO van toepassing. Maar wat is een CAO en is de CAO ook op uw arbeidsovereenkomst van toepassing. 

Ziekte en ontslag

Het kan gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. Welke regels en veplichtingen gelden er dan voor werkgever en werknemer. En mag een werkgever een werknemer tijdens ziekte ontslaan?

Wat als de werkgever overlijdt?

De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de werkgever. De werknemer is op dat moment in dienst bij de nabestaanden. De nabestaanden kunnen de arbeidsovereenkomst wel opzeggen, maar dienen rekening te houden met de regels van het ontslagrecht.

Zelf ontslag nemen een goed idee?

Een werknemer kan ervoor kiezen om zelf ontslag te nemen. Bijvoorbeeld als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, of zijn huidige baan niet meer ziet zitten. Dit is echter niet altijd een goede beslissing. 

Ontslag in proeftijd

In veel arbeidsovereenkomsten staat een proeftijd opgenomen. Mag een werknemer tijdens zijn proeftijd ontslagen worden?

Werknemersdiscriminatie

Een werkgever mag geen verboden onderscheid maken bij de behandeling van werknemers en sollicitanten. In de Nederlandse wetgeving zijn verschillende gronden opgenomen op basis waarvan werknemers niet mogen worden gediscrimineerd zoals leeftijd, godsdienst, ras en seksuele gerichtheid.