Schaderegelingsbureau

LETSELADVOCAAT VERSUS SCHADEREGELINGSBUREAU

Het grote verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade bureau is dat een advocaat kan procederen. Een schaderegelaar van een schaderegelingsbureau kan dat niet, ook niet als hij toch jurist is. Daar waar een letselschade bureau noodgedwongen blijft steken in oeverloze discussies en eindeloze onderhandelingen kan een letsel advocaat dit doorbreken door te procederen. De advocaat heeft zodoende een ijzersterk wapen in handen.

Een ander groot verschil zijn de opleidingseisen. Een letselschadeadvocaat heeft rechten gestudeerd, de beroepsopleiding advocatuur doorlopen en de specialisatie bij de Grotius Academie Personenschade afgerond. Om lid te zijn van de specialistenvereniging LSA (Letselschade Advocaten) moet de advocaat elk jaar verplichte cursussen volgen, deelnemen aan intervisie bijeenkomsten, vakliteratuur bijhouden, zich onderwerpen aan een audit van de beroepsvereniging en zich houden aan de strenge regels van de Orde van Advocaten én de beroepsvereniging LSA. Een letselschadebureau kent al deze verplichtingen helemaal niet. Letselschaderegelaar is een vrij beroep.