Advocaat

Jaelah Kluivers heeft 25 jaar ervaring in de letselschadebranche. Zij heeft daarbij 10 jaar gewerkt als letselschade expert voor diverse grote verzekerings-maatschappijen. Daardoor doorziet zij het schaderegelingsproces uitstekend.

Jaelah staat slachtoffers bij in alle aansprakelijkheidskwesties zoals verkeersongevallen, medische fouten, bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Tevens adviseert en procedeert zij in geschillen over AOV (Arbeid Ongeschiktheid Verzekering) en geschillen over de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Verder staat zij slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij in de strafprocedure.

Opleiding

Grotius Academie, Specialisatieopleiding Personenschade (2014)
Beroepsopleiding advocatuur (2009)
School voor Journalistiek, Interview (2007)
Nibe-SVV, Personenschade expert Nivre (2006)
Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht en bestuursrecht (1994)

Reviews

Door de vakkundigheid van mr. Jaelah Kluivers is het gelukt de volhardende houding van de instantie te keren en het hele proces in ons voordeel te laten verlopen. Chapeau! Toen ik bij Jaelah aan de deur klopte was ik moedeloos. Bijna twee jaar later is het touwtrekken eindelijk voorbij dankzij een ervaren advocaat met veel inlevingsvermogen in de situatie en de mens die er achter staat. Hartelijk dank!

Ik ben zeer tevreden over de verleende rechtshulp door mevrouw Kluivers. Zij heeft mij op een duidelijke en heldere wijze geïnformeerd over de te ondernemen stappen. Nogmaals dank voor uw hulp.

Jaelah Kluivers is een energieke vrouw die je situatie snel analyseert en kort en bondig je kansen en valkuilen schetst. Ze adviseert je helder en duidelijk over dossiervorming en vervolgstappen. In de rechtszaal behartigt zij je belangen op een duidelijke en standvastige manier, haar woorden worden echt gehoord. Deze dame is zeer capabel en zeker in staat om jouw kastanjes uit het vuur te slepen!

Jaelah heeft mij goed geadviseerd. Zij had oog voor een tactvolle procesvoering om de zaak tot een goed einde te brengen