Dagvaarding ontvangen?

Als u verdachte van een strafrechtelijk feit bent en er door de politie en het openbaar ministerie voldoende bewijs is verzameld, kunt u een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen. Vindt hier de antwoorden op uw vragen na het ontvangen van een dagvaarding.

Wat staat er op een dagvaarding?

Op de dagvaarding staat vermeld van welke strafbare feiten u wordt verdacht. Ook staat in de dagvaarding de datum, het tijdstip en de plaats van uw zitting. 

Hoe ontvang ik een dagvaarding?

Een dagvaarding wordt in beginsel in persoon aan u betekend. De dagvaarding wordt door een koerier van justitie uitgereikt, maar soms wordt de dagvaarding ook al op het politiebureau uitgereikt. Op deze manier is het voor alle partijen duidelijk dat u de dagvaarding heeft ontvangen.

Welk soort rechter behandeld mijn zaak?

Op de dagvaarding vindt u terug welke rechter uw zaak zal behandelen. Dit kunnen de volgende rechters zijn;

  • De kantonrechter behandelt overtredingen (bijvoorbeeld een voor een snelheidsovertreding);
  • De politierechter behandelt relatief lichte strafbare feiten (misdrijven zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed of een winkeldiefstal). Een Officier van Justitie zal een zaak in beginsel voorleggen aan de politierechter indien het geen ingewikkelde zaak is en hij van plan is om niet meer dan een jaar celstraf te eisen;
  • De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters. Zwaardere en minder eenvoudige zaken worden door de meervoudige kamer behandeld.
  • De economische politierechter en economische meervoudige kamer behandelen strafrechtelijke zaken die te maken hebben met milieu- en financiële wetgeving.

Moet ik bij de zitting aanwezig zijn als verdachte?

U bent in principe niet verplicht bij de zitting aanwezig te zijn. U kunt uw advocaat vooraf machtigen namens u het woord te voeren. Als u niet komt en ook uw advocaat niet machtigt kan een rechter u als nog veroordelen. De rechter kan het vonnis wijzen zonder dat u aanwezig bent. Dit heet een verstekvonnis. U krijgt daarna een brief met de inhoud van het vonnis.

Vaak is het wel in uw voordeel om bij de behandeling van uw zaak aanwezig te zijn. Dit biedt u de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen of om de rechter(s) te informeren over uw persoonlijke omstandigheden.

Wat als ik niet bij de zitting aanwezig kan zijn?

Als u vanwege een goede reden niet aanwezig kunt zijn bij de behandeling van uw zaak, dan kunt u de rechtbank verzoeken om uw zaak uit te stellen. Dit wordt ook wel een aanhoudingsverzoek genoemd. U of uw advocaat kan bij de griffie van de rechtbank een aanhoudingsverzoek indienen. Het is belangrijk dat u daadwerkelijk een goede reden heeft zoals bijvoorbeeld ziekte (en onderbouwing daarvan). De rechter kan beslissen om de zaak niet uit te stellen en toch te behandelen, u kunt dan bij verstek worden veroordeeld.

Kan ik mijn strafdossier inzien?

Als verdachte heeft u het recht om uw dossier in te zien. Uw advocaat kan het openbaar ministerie en/of de rechtbank verzoeken uw dossier te verstrekken. Het is verstandig uw dossier zo vroeg mogelijk op te vragen dan wel op te laten vragen door uw advocaat, dit geeft u of uw advocaat de kans uw zitting zo goed mogelijk voor te bereiden. Het volledige dossier bevat een uittreksel van uw justitiële documentatie (strafblad), de dagvaarding, het proces verbaal van de politie (ook wel het "procesdossier") en bijvoorbeeld eventueel een vordering benadeelde partij en/of reclasseringsrapporten.

Heb ik een advocaat nodig?

U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen als u verdachte bent. Het is vaak wel een goed idee om toch een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan u helpen met uw verdediging en hij kan controleren of alles wel volgens de regels is verlopen. Daarnaast kan uw advocaat bij alle verhoren en zittingen aanwezig zijn, zodat u het proces niet alleen hoeft te doorstaan.

Mag iedereen mijn zitting bijwonen?

In beginsel is een strafzitting openbaar. Dat betekent dat iedereen bij de zitting aanwezig mag zijn. U mag dus vrienden of familie meenemen naar de zitting. Het kan ook gebeuren dat studenten of mensen van de pers aanwezig zijn bij uw zitting. In sommige gevallen is een zitting niet openbaar, de zitting vindt dan “achter gesloten deuren” plaats. Dit is bijvoorbeeld het geval bij minderjarige verdachten of wanneer een zaak privacygevoelig is.

Doet de rechter meteen uitspraak?

Dit is afhankelijk van welk soort rechter uw zaak behandelt. De kantonrechter en de politierechter doen vaak aan het einde van de zitting meteen een mondelinge uitspraak. Een aantekening van het mondeling vonnis wordt vervolgens binnen twee weken aan u of uw advocaat gestuurd. Een meervoudige kamer doet meestal binnen twee weken na de inhoudelijke behandeling schriftelijk een uitspraak.

Wat kost bijstand door een advocaat?

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro deo). U betaalt dat slecht een klein deel van de kosten zelf en in sommige gevallen zelfs helemaal niets. Ook is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken of op basis van een uurtarief te worden bijgestaan door een van onze advocaten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken