Werkgevers

Werknemers zijn een van de belangrijkste assets van een onderneming. Als er iets gebeurt met werknemers, dan is het prettig om te schakelen met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Uiteraard adviseren wij ook graag over het aannemen van personeel, stellen wij overeenkomsten op en procederen we op de volle breedte van het arbeidsrecht. Daarbij kan worden gedacht aan de volgende onderwerpen:

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meteen in contact komen met een van onze advocaten? Bel ons op 023-7100022 of mail ons op info@wkadvocaten.nl. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Ziekte en ontslag

Het kan gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. Welke regels en veplichtingen gelden er dan voor werkgever en werknemer. En mag een werkgever een werknemer tijdens ziekte ontslaan?

Wat als de werknemer overlijdt?

In de wet is bepaald dat indien een werknemer komt te overlijden de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen. De werkgever is verplicht het loon tot aan de dag van overlijden door te betalen aan de nabestaande(n) van de werknemer. Daarnaast is de werkgever verplicht om minimaal 1 maandsalaris aan de nabestaande(n) te betalen. Ook de opgebouwde vakantieaanspraken dient de werkgever uit te betalen aan de nabestaande(n). In CAO kan een afwijkende regeling staan waarbij de werkgever is gehouden om meer te betalen.

Wat is een tussentijds opzegtermijn?

De hoofdregel is dat het niet mogelijk is om een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds op te zeggen. Toch kunnen een werknemer en werkgever schriftelijk overeenkomen om een “tussentijds opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook kan het zo zijn dat, in een CAO die van toepassing is, een tussentijds beding is opgenomen.