Ingevorderd rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

U bent staande gehouden en uw rijbewijs is door de politie ingenomen. Vanaf dat moment mag u niet meer de weg op als bestuurder. U riskeert zelfs een gevangenisstraf van twee weken als u dit toch doet. De gevolgen van het invorderen van het rijbewijs kunnen groot zijn. Gelukkig lukt het vaak om het rijbewijs sneller terug te krijgen.

Wanneer mag de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie mag in een aantal gevallen uw rijbewijs invorderen als u wordt staande gehouden:

  • U heeft meer dan 50 km per uur te hard gereden met de auto of 30 km per uur te hard op een bromfiets;
  • U heeft gereden onder invloed van alcohol. Uw alcoholgehalte is hoger dan 1,3 promille. (Voor beginnend bestuurders ligt de grenswaarde op 0,8 promille);
  • Bij weigering mee te werken aan een bloed- of blaasonderzoek;
  • Gevaarlijk rijgedrag.

Wat kan ik tegen de invordering doen?

Binnen 10 dagen moet de Officier van Justitie beslissen wat er met uw rijbewijs gebeurt. Neemt de Officier van Justitie niet binnen 10 dagen een beslissing, dan moet uw rijbewijs worden geretourneerd.

Verzoek tot teruggave rijbewijs

U kunt ervoor kiezen om binnen deze 10 dagen een verzoek aan de Officier van Justitie te sturen waarin u vraagt om uw rijbewijs terug te geven. In dit verzoek zal u duidelijk moeten maken waarom u uw rijbewijs dringend nodig heeft. U kunt er ook voor kiezen om af te wachten wat de Officier van Justitie beslist. De Officier van Justitie kan namelijk ook beslissen om u het rijbewijs terug te geven. U kunt dit verzoek zelf indienen, maar onze advocaten kunnen u hier ook bij helpen.

Klaagschriftprocedure

Wat als de Officier van Justitie heeft besloten om uw rijbewijs niet terug te geven? In dit geval bestaat de mogelijkheid om een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. In dit klaagschrift dient u goed te beschrijven waarom u het rijbewijs hard nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat u vanwege uw werk over het rijbewijs moet beschikken, maar ook als u bijvoorbeeld zorg moet dragen voor een familielid. U kunt ervoor kiezen om zelfstandig een klaagschrift in te dienen of om een advocaat in te schakelen. Na het indienen van het klaagschrift krijgt u een oproep van de rechtbank om op een zitting te verschijnen. Tijdens deze zitting krijgt u de mogelijkheid om te rechter ervan te overtuigen dat u een groot belang heeft om uw rijbewijs terug te krijgen.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het indienen van een klaagschrift en helpen u graag om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

Rijbewijs terug en nu?

Het is natuurlijk goed nieuws dat u uw rijbewijs terug heeft gekregen. Dit wil echter niet zeggen dat u uw rijbewijs ook mag houden. U heeft voorlopig uw rijbewijs teruggekregen. Het kan zijn dat de rechter bij de inhoudelijke behandeling van uw zaak beslist dat u toch een rijontzegging krijgt. Wij helpen u graag om de rechter ervan te overtuigen dat u toch geen rijontzegging krijgt en uw rijbewijs kunt behouden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Neem snel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken en om een inschatting te krijgen van uw kansen.

Kosten

In sommige gevallen is het mogelijk om u op basis van een toevoeging bij te staan. In dit geval wordt uw rechtsbijstand voor een groot deel door de raad van rechtsbijstand betaald. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, dan is het vaak mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. U weet dan van tevoren precies waar u aan toe bent. Daarnaast kunnen we u ook bijstaan op basis van een uurtarief. Het uurtarief zal afhankelijk zijn van de complexiteit van uw zaak.