Ontslagrecht

We treden op voor zowel werkgevers als werknemers. Bij voorkeur wordt een voor de cliënt bevredigende minnelijke regeling bereikt, maar onze advocaten beschikken ook over uitgebreide proceservaring.

Hoe werkt ontslag?

In Nederland is een algemeen ontslagverbod van toepassing. Ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzondering. Ontslag is op de volgende manieren wel mogelijk:

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meteen in contact komen met een van onze advocaten? Bel ons op 023-7100022 of mail ons op info@wkadvocaten.nl. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.


Ontslaggronden

Het is voor een werkgever niet mogelijk om zonder (geldige) reden een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. In de wet staat een limitatieve lijst aan gronden opgesomd op basis waarvan een werkgever de overeenkomst kan beëindigen.

Ontslag op staande voet

Lees hier alles over het ontslag op staande voet. Hoe wordt het gegeven, en wat kan de werknemer er tegen doen?

Alles over de vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag is de vaststellingsovereenkomst een begrip. Vaak krijgen werknemers deze aangeboden in een ontslagsituatie. De naam is ook wel “beëindigingsovereenkomst”, nu het gaat om het ontslag en alle zaken die daarbij geregeld moeten worden.

Ontslagvergunning van het UWV

Bij bedrijfseconomische ontslagen (reorganisaties) kiest de werkgever er vaak voor om het UWV te vragen om toestemming te geven de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De procedure bij het UWV kost ongeveer 6 weken. Bij het verlenen van een ontslagvergunning is een transitievergoeding verschuldigd door de werkgever.

Ontbinding door kantonrechter

Bij de kantonrechter kan een verzoek worden ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst; in de meeste gevallen is dat de werkgever. De kantonrechter zal dan kijken of er een goede reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In de meeste gevallen zal door de werkgever een transitievergoeding moeten worden betaald. Daarnaast kan een bilijke vergoeding worden geëist door de werknemer, bijvoorbeeld als de werkgever zich slecht heeft gedragen.