Ontbinding door de kantonrechter

Bij de kantonrechter kan een verzoek worden ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst; in de meeste gevallen is dat de werkgever. De kantonrechter zal dan kijken of er een goede reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In de meeste gevallen zal door de werkgever een transitievergoeding moeten worden betaald. Daarnaast kan een billijke vergoeding worden geëist door de werknemer, bijvoorbeeld als de werkgever zich slecht heeft gedragen.

Bij welke kantonrechter kan ik een verzoek indienen?

De hoofdregel is dat de kantonrechter in de plaats waarin gewoonlijk de arbeid wordt verricht bevoegd is.

Hoe vraag ik om ontbinding?

Een werkgever kan ontbinding verzoeken door middel van het indienen van een verzoekschrift. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Een werkgever kan dit ook laten doen door een jurist of advocaat.