Letsel

WAT IS LETSEL SCHADE?

Een ongeval gebeurt in een ‘split second’. Voor het herstel van het letsel geldt vaak het tegendeel. Gedurende die periode ontstaat schade. Denk aan medische kosten, kosten revalidatie, verlies verdienvermogen, kosten voor hulp in huis en tuin, verpleging en verzorging, aanpassingen in woning en vervoer, kosten rechtshulp.

Ook heeft men recht op smartengeld. Dat is de schadevergoeding voor het letsel zelf. Daarbij wordt gekeken naar de aard van het letsel, de duur van het herstel, de ondergane medische behandelingen en blijvend letsel (blijvende invaliditeit). Smartengeld kan pas definitief worden vastgesteld als men is hersteld of als duidelijk is dat geen verder herstel zal optreden (medische eindtoestand).