Proceskosten

PROCESKOSTEN

Veel letselschadezaken worden zonder tussenkomst van een rechter met de verzekeraar geregeld. De kosten rechtsbijstand worden in dat geval ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd en worden door de verzekeraar betaald.

Is een procedure noodzakelijk dan kan dit anders zijn. Dat is afhankelijk van welke procedure wordt gevoerd.

  • Wordt een ‘deelgeschillenprocedure’ gevoerd dan komen de kosten van de procedure doorgaans voor rekening van de aansprakelijke partij.

  • Wordt een verzoekschriftprocedure ‘Voorlopig deskundigenbericht’ gevoerd en is aansprakelijkheid erkend, dan komen de kosten voor rekening van de aansprakelijke partij.

  • Bij een ‘Dagvaardingsprocedure’ kan de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure. De kosten bestaan uit onder meer griffiegeld en advocaatkosten. De rechter hanteert daarvoor een forfaitaire vergoeding. Dit kan kostendekkend zijn maar hoeft niet.
  • Wanneer een slachtoffer in het ongelijk wordt gesteld, kan dit inhouden dat een bepaald bedrag aan de wederpartij moet worden betaald naast de eigen kosten zoals griffiegeld en advocaatkosten. De stap om te gaan dagvaarden wordt daarom niet lichtzinnig genomen en vereist goed overleg en duidelijke afspraken.