Wat kost een letselschadeadvocaat?

WAT KOST EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

Noch een letselschade advocaat noch een letselschade bureau is ‘gratis’. Dat staat weliswaar op bijna elke website maar het is onjuiste informatie.
De kosten rechtsbijstand (buitengerechtelijke kosten) worden betaald door de aansprakelijke partij. Dat staat namelijk in de wet. Wel moet de aansprakelijkheid vaststaan.


Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die worden gemaakt om de schade vergoed te krijgen buiten een gerechtelijke procedure om. In de wet wordt dit omschreven als ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ oftewel verkrijging van de schadevergoeding zonder dat er een rechter aan te pas komt. Denk daarbij aan de werkzaamheden van de advocaat: aansprakelijk stellen van de wederpartij en overige correspondentie met de wederpartij, besprekingen voeren met de cliënt, het verzamelen van bewijsstukken en het berekenen en vaststellen van de schade, onderhandelen met de wederpartij over de omvang van de schade en het betalen van voorschotten.

OVERIGE KOSTEN DIE DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ MOET BETALEN:

  • De medisch adviseur;
  • Expertisekosten voor het vaststellen van de autoschade;
  • Kosten rekenkundige voor het berekenen van uw verlies verdienvermogen;
  • Kosten van de arbeidsdeskundige die helpt bij re-integreren of omscholen;
  • Kosten medische expertise door een onafhankelijk arts.

Volgens de wet moeten kosten ter voorkoming of beperking van de schade worden vergoed. Denk daarbij aan medische kosten zoals kosten voor therapie, revalidatie of medische fitness. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van het herstel zodat de schade beperkt blijft. Deze kosten komen daarmee voor vergoeding in aanmerking.

Ook kosten ‘ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’ moeten worden vergoed. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij over de medische causaliteit. De vraag of dit letsel een gevolg is van dat ongeval wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke arts die gespecialiseerd is op dat vakgebied. Dit heet een zogenaamde ‘medische expertise’. De kosten van die expertise moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij, ook wanneer uiteindelijk komt vast te staan dat de medische causaliteit ontbreekt.

Zolang de kosten redelijk en noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de schade is de aansprakelijke partij wettelijk verplicht die kosten te vergoeden.