Welke rol heeft de ondernemingsraad bij collectief ontslag

Bij een onderneming van 50 of meer personen zal er over een reorganisatie advies moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Daarover moet in de ontslagaanvraag van de werkgever ook één en ander worden opgenomen. Als de ondernemingsraad nog niet is geraadpleegd dan wel als de werkgever een besluit heeft genomen dat niet overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad en er geen maand wachttijd is verstreken, zal de ontslagaanvraag door het UWV als prematuur worden aangemerkt en worden geweigerd. Dat is uiteraard tijd die een werkgever in moeilijkheden niet wil verliezen. Het is daarom raadzaam spoedig in overleg met de ondernemingsraad te treden.