Concurrentiebeding

WAT IS EEN CONCURRENTIEBEDING?

Een concurrentiebeding is elk beding dat de werknemer beperkt in het zoeken en aannemen van ander werk. Een relatiebeding of ronselbeding zijn volgens de wet ook concurrentiebedingen. Dezelfde regels zijn van toepassing op deze bedingen.

EEN CONCURRENTIEBEDING OVEREENKOMEN

  • moet schriftelijk worden overeengekomen (maar kan ook per e-mail);
  • vaak verbonden met een boetebeding;
  • de werknemer moet volwassen zijn.

Tijdelijk contract concurrentiebeding is een uitzondering. Noodzakelijkheid moet worden uitgelegd in het beding zelf. (Waarom is het concrete beding vereist voor deze positie, en wat is het dwingende belang van het bedrijf voor het beding? Het is nodig om het concrete beding in elk opeenvolgend tijdelijk contract op te nemen en al deze documenten dienen te worden ondertekend. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, is het concurrentiebeding niet geldig.

Contract voor onbepaalde tijd concurrentiebeding mag eventueel worden overeengekomen.

Als de werknemer een promotie krijgt, kan het geding zijn werking verliezen. Het kan dan nodig zijn om een nieuw beding overeen te komen.

Het goed opschrijven van het beding is erg belangrijk: bij onduidelijkheid zal het voordeel van de twijfel voor de werknemer zijn.

TOEPASSING EN HANDHAVING VAN EEN CONCURRENTIEBEDING

Een voormalige werknemer kan worden beperkt in het starten van zijn eigen business of het accepteren van een baan bij een concurrent. In principe zal de rechter bij een geldig concurrentiebeding het beding handhaven. De werknemer die het beding negeert is aansprakelijk ten opzichte van de voormalige werkgever en kan worden veroordeeld tot een schadevergoeding of een boete.

Als de werknemer een belang heeft bij een nieuwe baan dat het belang van de oude werkgever overstijgt (bijvoorbeeld een geweldige carrièrekans die de werknemer anders nooit zou krijgen), dan kan dat de toepasselijkheid en handhaafbaarheid van het beding aantasten.

De rechter kan ook de duur of het toepassingsgebied van het beding beperken (bijvoorbeeld tot 6 maanden, of tot de regio Amsterdam).

Een concurrentiebeding is vaak niet handhaafbaar als er ontslag is verleend op initiatief van de werkgever (uitzondering: verwijtbaar gedrag van de werknemer dat leidde tot het ontslag).

Als de rechter besluit dat het beding geldig blijft maar de werknemer een groot belang heeft bij een carrièrestap naar een concurrent, dan kan de rechter besluiten om de werknemer daarvoor te compenseren door een vergoeding te betalen door de werkgever voor een bepaalde periode.

Belangrijk: deze pagina bevat enkel algemene informatie en kwalificeert niet als juridisch advies. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Voor advies over specifieke situaties en zaken, neem contact met ons op.