Proeftijd

WAT IS EEN PROEFTIJD?

Proeftijd: een beperkte periode na start van de arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever en werknemer kunnen opzeggen op elk moment en zonder dat daar een goede reden voor is vereist.

Meestal gebruikt een werkgever een proeftijd om de werknemer beter te leren kennen. Op die manier worden disfunctionerende werknemers er uitgefilterd. In die zin is een proeftijd ook een verlenging van het sollicitatieproces.

EEN PROEFTIJD OVEREENKOMEN

VEREISTEN:

 • moet schriftelijk worden gedaan;
 • moet gedaan voordat de werknemer start met werken;
 • moet worden overeengekomen voor een gelijke periode voor beide partijen (bijvoorbeeld één maand voor zowel werkgever als werknemer);
 • de werkgever kent de werknemer niet al uit een eerder arbeidscontract of bijvoorbeeld vanuit een zustermaatschappij.

LENGTE:

 • arbeidsovereenkomst van meer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden;
 • arbeidsovereenkomst voor minder dan 2 jaar maar niet minder dan 6 maanden: maximumperiode 1 maand.

Het is niet mogelijk een proeftijd overeen te komen voor een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden.

DE PROEFTIJD GEBRUIKEN

Belangrijke voordelen voor de werkgever:

 • geen gronden nodig voor ontslag;
 • geen opzegtermijn van toepassing;
 • geen ontslagvergoeding vereist;
 • proeftijd kan zelfs worden gebruikt voordat de werknemer is gestart met werken.

HET GEBRUIK VAN PROEFTIJD IS NIET MOGELIJK:

 • als er sprake is van discriminatie, bijvoorbeeld als de proeftijd wordt gebruikt vanwege ziekte of seksuele oriëntatie;
 • als de werkgever de proeftijd misbruikt (bijvoorbeeld om de werknemer te dwingen met iets anders akkoord te gaan dan de initiële arbeidsovereenkomst).

De werknemer kan de proeftijd ook inroepen. Als bijvoorbeeld de werknemer een andere (beter betalende) baan vindt, dan kan hij de proeftijd gebruiken om onmiddellijk te vertrekken. Een proeftijd kan derhalve ook nuttig zijn voor de werknemer.