Employers

Employees are one of the most important assets to a business. If anything should happen regarding them, it pays off to garner advice on how to deal with employment law matters from an experienced lawyer. We can also advice your business on the hiring of employees, on how to draft an employment agreement and whether or not proceedings can be pursued against employees.


Ziekte en ontslag

Het kan gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. Welke regels en veplichtingen gelden er dan voor werkgever en werknemer. En mag een werkgever een werknemer tijdens ziekte ontslaan?

Wat als de werknemer overlijdt?

In de wet is bepaald dat indien een werknemer komt te overlijden de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen. De werkgever is verplicht het loon tot aan de dag van overlijden door te betalen aan de nabestaande(n) van de werknemer. Daarnaast is de werkgever verplicht om minimaal 1 maandsalaris aan de nabestaande(n) te betalen. Ook de opgebouwde vakantieaanspraken dient de werkgever uit te betalen aan de nabestaande(n). In CAO kan een afwijkende regeling staan waarbij de werkgever is gehouden om meer te betalen.

Wat is een tussentijds opzegtermijn?

De hoofdregel is dat het niet mogelijk is om een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds op te zeggen. Toch kunnen een werknemer en werkgever schriftelijk overeenkomen om een “tussentijds opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook kan het zo zijn dat, in een CAO die van toepassing is, een tussentijds beding is opgenomen.

Call or e-mail us for a free first appointment

Contact us yourself

Let us call you back within 24 hours