Employees

As an employee work and income are among the most important things in life. We take that seriously and are ready to help you out when needed. We can advise you on matters that to us are everyday issues. Quick, fast and as clear as possible, during every step of the ongoing dispute. If necessary, we can respresent you in court as well.


Contract voor onbepaalde tijd

Een contract voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die niet in duur is beperkt. In de volksmond wordt dit ook wel het vaste contract genoemd. Een werkgever kan niet zomaar een vast contract opzeggen, maar heeft hier een geldige reden voor nodig.

Wat is een tussentijds opzegtermijn?

De hoofdregel is dat het niet mogelijk is om een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds op te zeggen. Toch kunnen een werknemer en werkgever schriftelijk overeenkomen om een “tussentijds opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook kan het zo zijn dat, in een CAO die van toepassing is, een tussentijds beding is opgenomen.

Wat is een CAO?

Op verreweg het grootste deel van de arbeidsovereenkomsten in een CAO van toepassing. Maar wat is een CAO en is de CAO ook op uw arbeidsovereenkomst van toepassing. 

Ziekte en ontslag

Het kan gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. Welke regels en veplichtingen gelden er dan voor werkgever en werknemer. En mag een werkgever een werknemer tijdens ziekte ontslaan?

Wat als de werkgever overlijdt?

De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de werkgever. De werknemer is op dat moment in dienst bij de nabestaanden. De nabestaanden kunnen de arbeidsovereenkomst wel opzeggen, maar dienen rekening te houden met de regels van het ontslagrecht.

Zelf ontslag nemen een goed idee?

Een werknemer kan ervoor kiezen om zelf ontslag te nemen. Bijvoorbeeld als de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden, of zijn huidige baan niet meer ziet zitten. Dit is echter niet altijd een goede beslissing. 

Ontslag in proeftijd

In veel arbeidsovereenkomsten staat een proeftijd opgenomen. Mag een werknemer tijdens zijn proeftijd ontslagen worden?

Werknemersdiscriminatie

Een werkgever mag geen verboden onderscheid maken bij de behandeling van werknemers en sollicitanten. In de Nederlandse wetgeving zijn verschillende gronden opgenomen op basis waarvan werknemers niet mogen worden gediscrimineerd zoals leeftijd, godsdienst, ras en seksuele gerichtheid.


Call or e-mail us for a free first appointment

Contact us yourself

Let us call you back within 24 hours