Suppletie

Normaliter krijgt een werknemer bij ontslag een transitievergoeding mee. Naast de transitievergoeding is er nog een andere berekeningsvorm voor de ontslagvergoeding. Dit is de suppletiemethode. Bij de suppletiemethode wordt berekend wat een werknemer door het ontslag aan inkomen zal missen. (inkomen uit arbeid en pensioen) De werkgever zal een geldelijke aanvulling geven op de WW-uitkering of de WIA-uitkering tot aan het pensioendatum van de werknemer.