Ontslag in proeftijd

In beginsel staat het een werkgever vrij om een werknemer tijdens de proeftijd te ontslaan. Er is wel een uitzondering. Een werkgever mag een werknemer tijdens een proeftijd niet ontslaan vanwege een discriminatoire reden. De werknemer kan de werkgever vragen om de reden van ontslag tijdens de proeftijd. Een werkgever is dan verplicht de reden aan de werknemer mede te delen. Ook de werknemer kan tijdens een proeftijd ontslag nemen. De kans is wel groot dat indien een werknemer zelf ontslag neemt hij geen recht heeft op een WW-uitkering.