De transitievergoeding

In het geval dat een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd heeft een werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren voor het ontslag en om ervoor te zorgen dat de werknemer voldoende financiële middelen heeft voor de transitie naar een andere baan. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing of voor begeleiding naar een andere baan. Het geld hoeft hier echter niet voor gebruikt te worden.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De werknemer heeft voor elk jaar dat hij heeft gewerkt recht op de vergoeding van 1/3 maandsalaris. Als een werknemer minder dan een jaar heeft gewerkt, dan wordt het bedrag naar rato berekend.

Vb. Jan is 7 jaar in dienst geweest en zijn maandsalaris bedroeg €3.000. De hoogte van de transitievergoeding zal in het geval van Jan 1/3 x €3.000 x 7 = €7.000 bedragen. (1/3 x maandsalaris x aantal jaren in dienst)


Zit er een maximum aan de transitievergoeding?

In de wet is bepaald dat de transitievergoeding maximaal €84.000 euro bedraagt, tenzij het bruto jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag. De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt in dat geval maximaal 1 bruto jaarsalaris.