Aanzegvergoeding

Wat nu als een werkgever niet aan zijn aanzegverplichting voldoet? Een werkgever is dan aan de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd. Als de werkgever zijn aanzegverplichting helemaal niet nakomt is hij de werknemer een aanzegvergoeding ter hoogte van 1 maandsalaris verschuldigd. Indien de werkgever zijn verplichting te laat nakomt is hij een vergoeding naar rato verschuldigd.