Aanzegverplichting

Het kan voorkomen dat een werkgever een bepaalde tijd contract met zijn werknemer niet wil verlengen. De hoofdregel is dat een bepaalde tijd contract van rechtswege eindigt op het tijdstip die de werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Voor de werkgever geldt echter wel een aanzegverplichting.

Aanzegging

In de wet is bepaald dat de werkgever uiterlijk een maand voor de arbeidsovereenkomst eindigt aan zijn werknemer schriftelijk moet laten weten of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet wil voortzetten (en onder welke voorwaarden). Dit wordt de aanzegging genoemd. Op deze regel zijn een tweetal uitzonderingen:

  1. De werkgever hoeft de werknemer niet te informeren als de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet een kalenderdatum is; (bijvoorbeeld voor de duur van een project)
  2. De werkgever heeft de aanzegverplichting niet indien het contract voor een periode korter dan 6 maanden is aangegaan.