Wat is een tussentijds opzegbeding?

De hoofdregel is dat het niet mogelijk is om een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) tussentijds op te zeggen. Toch kunnen een werknemer en werkgever schriftelijk overeenkomen om een “tussentijds opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook kan het zo zijn dat, in een CAO die van toepassing is, een tussentijds beding is opgenomen.

Mag een werkgever zomaar tussentijds opzeggen?

Voor een werkgever geldt, ook indien en een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, hij niet zomaar mag opzeggen. Een werkgever heeft om op te mogen zeggen een reden nodig en dient hiervoor (afhankelijk van de reden) toestemming te vragen bij het UWV (ontslagvergunning) of bij de kantonrechter (ontbinding). Ook dient de werkgever rekening te houden met de geldende opzegtermijn.

Mag een werknemer zomaar tussentijds opzeggen?

Een werknemer kan als er een tussentijds opzegbeding is zonder reden opzeggen. Ook voor de werknemer geldt dat hij rekening moet houden met de geldende opzegtermijn.