Wat is een relatiebeding?

Relatiebeding

Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die het een werknemer verbiedt om na het einde van zijn dienstverband relaties mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever of om zelfstandig zaken te doen met deze relaties. Bij het overtreden van een relatiebeding kan de werkgever een boete opleggen aan de werknemer.

Wanneer is een relatiebeding rechtsgeldig?

Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Dezelfde minimumvoorwaarden als bij het ‘gewone’ concurrentiebeding zijn ook van toepassing:

Een relatiebeding moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  1. Het concurrentiebeding dient schriftelijk te worden overeengekomen;
  2. De werknemer moet minimaal 18 jaar zijn op het moment dat het concurrentiebeding wordt aangegaan.

Het relatiebeding dient ook te vermelden voor welke tijdsduur het geldig is. Een relatiebeding kan bijvoorbeeld twee jaar lang van toepassing zijn. Een rechter kan de duur van het relatiebeding beperken.

Relatiebeding en een tijdelijk contract?

Ook voor het relatiebeding geldt dat het in beginsel alleen kan worden afgesproken bij contracten van onbepaalde tijd. Indien een werkgever toch een relatiebeding in een contract voor bepaalde tijd wil opnemen zal dit alleen mogelijk zijn als er zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn. De werkgever zal schriftelijk moeten motiveren waarom er van zwaarwichtige bedrijfsbelangen sprake is.