Wat is een CAO?

Wat is een CAO?

Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst die vaak van toepassing is op een grote groep werknemers. Het is een overeenkomst die tot stand is gekomen door overleg tussen de sociale partners. De sociale partners zijn werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties, zij worden vaak ook wel vakbonden genoemd. De sociale partners onderhandelen met elkaar over arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld loon, vakantiedagen, scholing, toeslagen, proeftijd en pensioen. De afspraken die worden gemaakt zijn vaak een stuk gunstiger dan de wettelijke minimumvereisten.

Is een CAO op mij van toepassing?

In Nederland is op ongeveer 85% van de werknemers een CAO van toepassing. Een grote kans dat de CAO ook op u van toepassing is. Een CAO kan op een aantal manieren van toepassing zijn op een werknemer:

  1. U bent als werknemer lid van de werknemersorganisatie (vakbond) die de CAO heeft afgesloten.
  2. In de arbeidsovereenkomst staat een “incorporatiebeding”. Dit houdt simpelweg in dat in het contract een bepaling staat die aangeeft dat een bepaalde CAO van toepassing is.
  3. De CAO is algemeen verbindend verklaart. De minister kan een CAO algemeen verbindend verklaren. Dit betekent dat een CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers. Ook werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een vakbond die de CAO heeft afgesloten zijn gebonden aan de CAO. Of een CAO algemeen verbindend is verklaard, is terug te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.