Kosten rechtsbijstand

Meestal hebben werknemers vragen over de kosten van juridische bijstand in verband met hun ontslag. Het is goed om te weten dat het kostenaspect ook wordt meegenomen in de onderhandelingen. In verreweg de meeste gevallen (95%) betaalt uiteindelijk de werkgever de kosten van de advocaat van de werknemer. In die zin is er derhalve een hele goede kans dat de kosten van rechtsbijstand de verhalen zijn op de werkgever.

In het kader van een ontslagregeling zijn er een aantal belangrijke punten die uit onderhandeld moeten worden. Zo is er bijvoorbeeld de einddatum, de hoogte van de ontslagvergoeding, en eventuele periode van vrijstelling van werkzaamheden, etc. De kosten voor rechtsbijstand voor de werknemer worden in dit geheel ook meegenomen.

Voor de werkgever treft deze kosten rekbare bedrijfskosten. Doorgaans is het wel zo dat de factuur van de advocaat van de werknemer op naam van de werknemer moet worden gesteld (dit volgt uit de gedragsregels voor advocaten), maar per saldo betreft het bedrijfskosten. Net als bijvoorbeeld het salaris van de werknemer of een ontslagvergoeding zijn dit derhalve kosten 'voor belasting' voor de werkgever.

Dat ligt anders voor de werknemer. Als deze de advocaatkosten zelf moet betalen, moet dat uit eigen (netto) inkomen en/of vermogen. Vandaar dat het erg belangrijk is, en in verreweg de meeste gevallen gebeurt dit ook, om een afspraak te maken over de kosten die door de werknemer worden gemaakt.

Een werkgever zal echter enkel bereid zijn de kosten van de werknemer te vergoeden indien (uiteindelijk) tot een deal wordt gekomen. Als een zaak volledig wordt uitgeprocedeerd, is er voor een werkgever uiteraard geen enkele reden om tot vergoeding van kosten over te gaan.

Dat betekent niet dat de werknemer meteen akkoord moet gaan met een voorstel van de werkgever. In veel gevallen wordt toch eerst een procedure gestart door de werkgever, waarbij partijen elkaar later alsnog vinden met een regeling. In dat geval is het gebruikelijk en voor de werknemer zeer wenselijk dat de kosten uiteindelijk door de werkgever worden gedragen.

Om deze reden hanteren wij op ons kantoor een uurtarief ten laste van de werknemer, maar maken we doorgaans geen gebruik van de mogelijkheid een voorschotnota te versturen aan de werknemer. Dit omdat de kosten uiteindelijk door de werkgever zullen worden voldaan in bijna alle gevallen.