Geheimhoudingsbeding

Wat is een geheimhoudingsbeding?

In veel arbeidsovereenkomsten is een geheimhoudingsbeding opgenomen. Dit beding verbiedt de werknemer om “vertrouwelijke” informatie te delen met derden. Het kan gaan om financiële gegevens, gegevens van cliënten, personeelsgegevens of andere bedrijfsgeheimen. Van vertrouwelijke informatie is in ieder geval sprake als de werkgever het nadrukkelijk heeft benoemd, of wanneer de werknemer redelijkerwijs uit de omstandigheden had kunnen afleiden dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Hoelang geldt een geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding geldt vaak niet alleen voor de duur van de arbeidsovereenkomst, maar ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De exacte periode kan door de werkgever nadrukkelijk worden vermeld.

Wat gebeurt er bij schending van het geheimhoudingsbeding?

Bij een schending van het geheimhoudingsbeding volgen er voor de werknemer sancties. De werknemer kan verplicht zijn een schadevergoeding aan de werkgever te betalen of een boete. Ook kan een overtreding van het geheimhoudingsbeding leiden tot ontslag (op staande voet).