FINALE KWIJTING? LET OP HET GEHEIMHOUDINGSBEDING EN CONCURRENTIEBEDING

ONTSLAG MET VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Werkgever en werknemer waren per 15 mei 2018 uit elkaar gegaan door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daarbij was een "finale kwijting" opgenomen: dat wil zeggen dat werkgever en werknemer na het ontslag niets meer van elkaar te vorderen hadden. Dat is prettig voor de werkgever: een latere loonvordering maakt zo bijvoorbeeld geen kans meer.

De werkgever had het bij de start van het dienstverband nog zo goed gedaan: in de arbeidsovereenkomst waren een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding en een daaraan gekoppeld boetebeding opgenomen, waarbij er per overtreding een boete van maar liefst € 25.000,- zou worden opgelegd.

Werknemer treedt in dienst bij concurrent en gebruikt klantgegevens

Na het vertrek was de werknemer per 1 juli 2018 in dienst getreden bij een concurrent. Omdat er geen concurrentiebeding was opgenomen, was er tot dan toe ook geen probleem.

Later werd de werkgever echter duidelijk dat de werknemer na zijn ontslag, en zelfs na indiensttreding bij de concurrent, nog regelmatig zat te neuzen in de klantgegevens van de werkgever, die via een cloud kennelijk nog toegankelijk waren voor de werknemer. Duidelijk is dat dit in ieder geval wees op overtreding van het geheimhoudings- en relatiebeding. De werkgever maakte dan ook aanspraak op de daaraan gekoppelde boetes voor een totaalbedrag van € 249.000.

FINALE KWIJTING

De werknemer verweerde zich tegen de vordering van de werkgever en beriep zich op het beding van finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst. Daar hadden partijen immers afgesproken dat zij niets meer van elkaar te vorderen hadden.

De kantonrechter stelt vast dat indien een dergelijke finale kwijting is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, er over zaken als een concurrentiebeding of een relatiebeding uitdrukkelijk afspraken gemaakt moeten worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de "finale kwijting" ook geacht van toepassing te zijn op deze bedingen. De werkgever kon dus fluiten naar de gevorderde boetes van € 249.000,-. Dat de vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werknemer was gesloten om een WW-uitkering te krijgen was daarbij niet relevant.

CONCLUSIE

Deze uitspraak illustreert dat ook bij het beëindigen van de arbeidsrelatie aandacht moet worden geschonken aan het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Als de werkgever wil dat deze ook na het ontslag van toepassing blijven, kan dat geregeld worden in de vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever dit echter nalaat, staat hij met lege handen.