twee of drie jaar doorbetalen bij ziekte?

In beginsel is de werkgever verplicht om tijdens ziekte het loon 104 weken door te betalen. Indien de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen jegens de werknemer voldoet, kan het UWV besluiten om een loonsanctie op te leggen. Een loonsanctie houdt in dat het UWV de werkgever kan verplichten om nogmaals 52 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. Deze periode kan ook korter zijn als de werkgever als nog aan zijn verplichtingen voldoet.

Een loonsanctie, wat nu?

De werkgever kan het UWV verzoeken om de loonsanctie te verkorten. De werkgever kan om dit te realiseren een bekortingsverzoek bij het UWV indienen. Het UWV zal dan binnen 3 weken controleren of de werkgever genoeg aan zijn re-integratieverplichting heeft gedaan. Als dit het geval is, dan zal het UWV beslissen dat de werkgever het loon van de zieke werknemer niet meer hoeft door te betalen.