Stilzwijgende voortzetting

Stilzwijgende voortzetting

Ook kan de situatie zich voordoen dat na het einde van een bepaalde tijd contract, een werkgever en werknemer niet aan elkaar kenbaar maken dat ze de arbeidsovereenkomst willen beëindigen of voort laten duren. In dit geval kan er gesproken worden over “stilzwijgende voortzetting”. In de wet is bepaald dat het bepaalde tijd contract onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd (met een maximum van jaar) indien er geen tegenspraak is.