Statutair directeur

Het is voor het ontslagrecht belangrijk om duidelijk te hebben of een directer een “gewone werknemer” is of een statutair directeur (statutair bestuurder). Voor een statutair directeur gelden in het arbeidsrecht namelijk bijzondere ontslagregels. Zo kan een statutair directeur ontslagen of geschorst worden door degene die tot zijn benoeming bevoegd is. Dit kan bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering zijn, De Raad van Toezicht, De Raad van Commissarissen of de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Voor een ontslag is het dan niet nodig om met een geldige ontslaggrond naar het UWV of naar de rechter te gaan.

Wanneer is iemand statutair directeur?

Een statutair directeur is iemand die is benoemd door een bevoegd orgaan. (RvT, RvC, ALV, AVA) Is de directeur niet door een van de bevoegde organen benoemd, dan is er gelden de “normale” ontslagregels.