Overlijden werknemer/werkgever

Het kan gebeuren dat een werknemer of werkgever overlijdt. Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst als een van de partijen overlijdt?

Overlijden van de werknemer

In de wet is bepaald dat indien een werknemer komt te overlijden de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen. De werkgever is verplicht het loon tot aan de dag van overlijden door te betalen aan de nabestaande(n) van de werknemer. Daarnaast is de werkgever verplicht om minimaal 1 maandsalaris aan de nabestaande(n) te betalen. Ook de opgebouwde vakantieaanspraken dient de werkgever uit te betalen aan de nabestaande(n). In CAO kan een afwijkende regeling staan waarbij de werkgever is gehouden om meer te betalen.

Overlijden van de werkgever

De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de werkgever. De werknemer is op dat moment in dienst bij de nabestaanden. De nabestaanden kunnen de arbeidsovereenkomst wel opzeggen, maar dienen rekening te houden met de regels van het ontslagrecht.