Ontslag na twee jaar ziekte?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is mag de werkgever de werknemer ontslaan. Er gelden wel een paar voorwaarden:

  • Er moet de verwachting zijn dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen;
  • De werknemer kan de arbeid ook niet binnen 26 weken in aangepaste vorm verrichten;
  • Het is niet mogelijk om de werknemer binnen een redelijke termijn binnen een andere passende functie te herplaatsen. Al dan niet met behulp van scholing;
  • De werkgever heeft aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan.

Indien aan de bovenstaande eisen is voldaan, kan de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Een werknemer heeft meestal recht op de betaling van een transitievergoeding. Ook kan de werkgever met de werknemer overeenkomen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beƫindigen. De werkgever en werknemer kunnen de beƫindiging dan in een vaststellingsovereenkomst overeenkomen.