Overig

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Bij letselschade en gezondheidsklachten is kennis van het sociaal zekerheidsrecht essentieel. Garantie van inkomen in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid is van groot belang. Jaelah Kluivers verleent rechtshulp in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV ter verkrijging van een WIA-uitkering.

SLACHTOFFERZAKEN

Kennis van het strafrecht is een vereiste wanneer in het bijstaan van slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven. Jaelah Kluivers is hierin gespecialiseerd.

De wettelijke regels voor een schadevergoeding binnen het strafrecht en binnen de civiele procedure verschillen sterk. Dit is bijvoorbeeld het geval binnen het bewijsrecht.

Binnen de strafprocedure krijgt het slachtoffer bovendien steeds meer inspraak. De praktijk leert dat het essentieel is voor een advocaat om actuele kennis te hebben van de strafprocedure, nu strafrechters vaak niet goed op de hoogte zijn van het schadevergoedingsrecht. Een vordering in de strafprocedure vereist om deze reden een goede onderbouwing.