WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Tussentijdse beëindiging WSNP

Als belangrijke verplichtingen van de schuldsaneringsregeling niet worden nagekomen, kan de bewindvoerder verzoeker om het WSNP-traject te beëindigen voordat de 3 jaar is volgemaakt. Dan gaat het om verplichtingen zoals de informatieplicht, de sollicitatieplicht, de afdrachtplicht of het laten ontstaan van nieuwe schulden. Ook als iemand onvoldoende meewerkt aan uitvoering van de WSNP kan tussentijdse beëindiging aan de orde zijn.

Er volgt bij tussentijdse beëindiging geen schone lei voor de deelnemer.

Enkele belangrijke uitspraken over tussentijdse beëindiging van het WSNP-traject:

Indien u als deelnemer aan de schuldsaneringsregeling door de bewindvoerder wordt voorgedragen voor tussentijdse beëindiging, is het van belang om zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen. Neem vrijblijvend contact op.

Tegen een vonnis waarin de rechter besluit tot tussentijdse beëindigingstaat kan alleen binnen 8 dagen hoger beroep worden ingesteld. Snel handelen is dus essentieel.