WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Sollicitatieplicht in het kader van de WSNP

Gedurende de WSNP moet de deelnemer zich houden aan de sollicitatieplicht. Als hij dit niet doet, dan kan tussentijdse beëindiging volgen, of kan aan het eind van de 3 jaar WSNP een schone lei worden geweigerd.

Soms is het niet voldoen aan de sollicitatieplicht echter niet (volledig) verwijtbaar, waardoor er alsnog een schone lei kan volgen. Bij een tussentijdse beeiniging of een eindzitting waarin een negatief advies is gegeven door de bewindvoerder, is bijstand van een advocaat noodzakelijk: die kan immers het verschil maken en de rechter wijzen op specifieke omstandigheden en belangrijke uitspraken.

Van de sollicitatieplicht kan bij de rechter-commissaris een vrijstelling worden gevraagd als sprake is van arbeidsongeschiktheid.

In de richtlijnen van rechters (Recofa richtlijnen) voor de WSNP staan regels voor de sollicitatieplicht. Daarin is bijvoorbeeld te lezen dat het hebben van (jonge) kinderen geen recht op vrijstelling geeft. Als er parttime werk is, blijft er een sollicitatieplicht totdat er voor 36 uur werk is. Een ontheffing kan worden gegeven op medische gronden, na een keuring. Er moet tenminste 4 keer per maand worden gesolliciteerd.

Enkele belangrijke uitspraken over de sollicitatieplicht:

Neem gratis en vrijblijvend contact op voor advies over dit onderwerp.