WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Kosten bij rechtsbijstand in WSNP-procedures

Deelnemers aan de WSNP maken een financieel zeer moeilijke periode in hun leven door.

Personen die zijn toegelaten tot de WSNP, komen wat betreft hun inkomen per definitie in aanmerking voor een toevoeging (pro deo rechtsbijstand door een advocaat).

Zij krijgen, ongeacht hun inkomen, de laagste eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Als via het Juridisch Loket een diagnosedocument wordt verkregen, bedraagt deze (inclusief korting) EUR 143.

Aan cliënten die een WWB-uitkering ontvangen en dus recht hebben op bijzondere bijstand, vergpoedt de gemeente de resterende kosten doorgaans.

Aan personen die niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wordt geen eigen bijdrage doorberekend door mr. Willemsen.

Kortom: personen die in de WSNP zitten en een probleem krijgen zoals een dreigende (tussentijdse) beëindiging zonder schone lei, kunnen zich kostenloos laten bijstaan door mr. Willemsen.

Neem vrijblijvend contact op.

Als de bewindvoerder een positief advies geeft voor de eindzitting (schone lei), is een advocaat niet nodig. De Raad voor Rechtsbijstand verleent dan ook geen toevoeging.