WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Bent u geweigerd voor de WSNP? Wordt uw WSNP tussentijds beëindigd? Dreigt u geen schone lei te krijgen? Snel handelen is essentieel! Voorkom dat termijnen verlopen!Neem direct contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

De WSNP
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geeft mensen met grote schulden de kans om deze in een periode van drie jaar te saneren. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Tijdens de WSNP leeft u van een minimuminkomen en bij het naleven van alle verplichtingen krijgt u een schone lei. Dat wil zeggen dat al uw resterende schulden worden kwijtgescholden.

Lees over de kosten van een advocaat voor deelnemers aan de WSNP hier verder.

Toelating tot de WSNP; hoger beroep bij afwijzing
Om toegelaten te worden tot het WSNP-traject, moet de schuldenaar “te goeder trouw” zijn bij het ontstaan van de schulden. Omdat daarover discussie kan bestaan, is het mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter om toelating te weigeren. Let op: hoger beroep moet door een advocaat worden ingesteld binnen 8 dagen na de uitspraak.

Verplichtingen tijdens looptijd WSNP
Als u bent toegelaten tot de WSNP, dan zijn er verschillende verplichtingen waaraan deelnemers zich moeten houden:
•    U moet de bewindvoerder op de hoogte houden (informatieplicht);
•    U moet inkomen boven het vrij te laten bedrag (VTLB) overmaken aan de boedelrekening (afdrachtplicht);
•    U moet solliciteren als u geen betaald werk heeft (sollicitatieplicht);
•    Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan tijdens looptijd van de WSNP.

Tussentijdse beëindiging
Als de bewindvoerder van vindt dat u tijdens de looptijd van de WSNP een of meer verplichtingen niet nakomt, dan kan hij u voordragen voor tussentijdse beëindiging van de WSNP. Als beëindiging volgt, was alles voor niets: u kunt dan 10 jaar lang niet meer in de WSNP komen.

Als u wordt voorgedragen voor tussentijdse beëindiging, dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door een advocaat.

Eindzitting: schone lei of niet?
Aan het einde van de WSNP-termijn van 3 jaar wordt door de rechter beoordeeld of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Is dat het geval, dan zult u van de bewindvoerder een positief advies voor een schone lei krijgen. Geeft de bewindvoerder echter een negatief advies over de schone lei, dan kunt u zich gratis laten bijstaan door een advocaat op de eindzitting.

De advocaten van WK Advocaten hebben uitgebreide ervaring in het behandelen van WSNP-zaken. Neem vrijblijvend contact op voor advies.