WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Artikel 12 procedure (afdwingen strafvervolging)

Als de politie of het OM besluit om na een strafrechtelijk onderzoek een verdachte niet te vervolgen, heet dat een sepot. Als het slachtoffer of een belanghebbende het niet eens is met de seponering van de zaak, is het mogelijk om bij het gerechtshof een verzoek in te dienen om het OM te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Dit verzoek kan tot uiterlijk 3 maanden na het sepot worden ingediend. Een verzoek tot vervolging wordt achter gesloten deuren behandeld door het Hof.

Het Hof kijkt dan naar twee zaken:
•    is er genoeg bewijs, of zou er genoeg bewijs verzameld kunnen worden voor vervolging?
•    is het "opportuun" om tot vervolging over te gaan? Het OM heeft namelijk een discretionaire bevoegdheid om al dan niet te vervolgen. Als bijvoorbeeld het slachtoffer ook schuld heeft, kan dat onder bepaalde omstandigheden reden zijn om niet over te gaan tot vervolging.

Omdat onderbouwing van deze zaken, of juist verweer ertegen, vaak niet eenvoudig zijn, is bijstand van een advocaat in een dergelijke procedure verstandig.

Onze advocaten kunnen u helpen een dergelijk verzoek in te dienen. Zij staan ook mensen bij die verweer voeren tegen een gevraagde vervolging in een artikel 12 procedure.