WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Strafbank: zoek de straf bij het delict

In deze Strafbank staat voor ieder gebruikelijk Nederlands delict de maximale straf, de wetstekst, de door het OM te eisen straf en de door de rechter gehanteerde standaardstraf. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Met de categorieën geldboete die in de strafbepalingen worden genoemd, wordt verwezen naar de categorieën zoals die zijn bepaald in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht. De daar genoemde bedragen zijn maximumbedragen.