WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Toelating WSNP

Om te worden toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), moet er sprake zijn van problematische schulden die niet op een andere manier kunnen worden opgelost. De schuldeisers gaan niet akkoord met een onderlinge, minnelijke regeling.

Gedurende het 3-jarige WSNP-traject worden alle schulden gesaneerd. De schuldenaar leeft van een minimuminkomen (90 % van de bijstandsnorm). Als de schuldenaar in deze drie jaar zoveel mogelijk geld voor de boedel realiseert door zich aan alle regels te houden (bijvoorbeeld de sollicitatieplicht), dan wordt er aan het eind van de drie jaar een schone lei verleend.

Voor mensen met grote schulden is de WSNP een mooie kans om van deze schulden af te komen. De meeste deelnemers van de WSNP kunnen op eigen kracht niet van hun schulden af komen.

Toch komt niet iedereen in aanmerking voor toelating tot de WSNP. Belangrijk is dat de schulden "te goeder trouw" moeten zijn ontstaan. Met andere woorden: de schuldenaar mag niet verwijtbaar schulden hebben gekregen in de 5 jaar voorafgaand aan het verzoek tot toelating.

Als de schuldenaar bijvoorbeeld geld heeft geleend, terwijl hij zeker wist dat hij dat nooit meer terug zou kunnen betalen, is de schuldenaar verwijtbaar. Hetzelfde geldt voor boetes van bijvoorbeeld de belastingdienst en in het kader van een strafproces: er is dan sprake van verwijtbaarheid. Van ondernemers mag worden verwacht dat ze een boekhouding bijhielden in de tijd dat de onderneming actief was: als er geen (goede) boekhouding is, dan zal de rechter aannemen dat ze niet te goeder trouw zijn.

Daarnaast mag iemand niet al in de WSNP hebben gezeten, 10 jaar voorafgaand aan het verzoek tot toelating.

Personen die failliet worden verklaard, kunnen ook binnen 14 dagen na het faillissement een verzoek tot omzetting van het faillissement in een WSNP-traject doen.

Over de toelating tot de WSNP oordeelt de rechtbank. Als toelating wordt afgewezen, kan binnen 8 dagen na het vonnis hoger beroep worden ingesteld door een advocaat.

Rechtspraak