WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Jeugdzorg zaken

Ondertoezichtstelling
Als Bureau Jeugdzorg (BJZ) of de Raad voor de Kinderbescherming van oordeel zijn dat kinderen worden bedreigd in hun ontwikkeling, kan er een ondertoezichtstelling (OTS) worden gevraagd aan de rechter. Deze kan dan bepalen dat er een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Stichting op het kind gaat letten. Ook kan een ouder zelf om OTS vragen bij de rechtbank.

Uithuisplaatsing
Als Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming vinden dat een kind niet langer bij de ouders kan wonen, dan kunnen ze een uithuisplaatsing vragen bij de rechtbank. Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Eenmaal uit huis geplaatst is het vaak erg lastig om weer de zorg voor de kinderen terug te krijgen: bijstand van een advocaat is daarom cruciaal.

Het komt regelmatig voor dat ouders het niet eens zijn met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Als de instanties foute conclusies trekken, dan is het van belang om effectief verweer te voeren. Dan kan een advocaat het verschil maken. De advocaten van WK advocaten kunnen hiervoor zorg dragen.

Voorbeelden
•    Bureau Jeugdzorg plaatste met spoed twee minderjarige kinderen uit huis omdat het de ouders verdacht van het syndroom van Munchhausen by Proxy / PCF. De rechtsbijstand van mr. Willemsen leidde tot onmiddellijke beëindiging van de uithuisplaatsing. Maanden later werd de ondertoezichtstelling (OTS) ook beëindigd op verzoek van mr. Willemsen.
•    Omdat een maatregel tot ondertoezichtstelling te weinig effectief was, werd deze niet verlengd (uitspraak).