WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Rijgeschiktheidsonderzoek

Op het moment dat u uw rijbewijs verkrijgt, wordt u geacht geschikt te zijn om deel te nemen aan het verkeer. Op grond van omstandigheden die daartoe aanleiding geven, kan het CBR uw rijgeschiktheid op den duur in twijfel trekken. Het CBR stelt dan een onderzoek in naar uw rijgeschiktheid. Het CBR kan dit doen op drie gronden: vanwege alcoholgebruik in het verkeer, vanwege drugsgebruik in het verkeer of op grond van uw medische situatie. Zowel tegen het instellen van het onderzoek als de uitkomst ervan kunt u bezwaar maken. 

Een onderzoek naar alcoholgebruik begint doorgaans met een aanhouding. Daarbij moet u meer geblazen hebben dan 1,8 promille (BB: 1,3 promille). U wordt dan voor onderzoek verwezen naar een psychiater, die gaat onderzoeken of uw gebruik problematisch is (alcoholmisbruik). Indien de psychiater, in samenhang van de uitkomst van de rest van de onderzoeken (lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en een urinetest maken ook deel uit van dit traject), oordeelt dat sprake is van alcoholmisbruik, kunt u uw rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt raken. U moet vervolgens een eigen verklaring indienen.

Een onderzoek naar alcoholgebruik leidt volgens onze cijfers in bijna 90% van de gevallen tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Vaak komt dat doordat men onvoorbereid het onderzoek in gaat. Is er een onderzoek aan u opgelegd en wilt u advies over hoe hiermee om te gaan? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Een onderzoek naar drugsgebruik kan plaatsvinden op grond van aanhouding terwijl u onder invloed bent van drugs, of als reeds het vermoeden bestaat dat u een verslaving heeft. Ook hier wordt u doorverwezen naar een psychiater, die gaat onderzoeken of uw gebruik problematisch is. U wordt tevens onderworpen aan lichamelijk onderzoek door een arts, een urinetest en bloedonderzoek. Als wordt geconcludeerd dat u verslaafd bent of dat sprake is van problematisch gebruik, dan kan uw rijbewijs voor onbepaalde tijd ongeldig worden verklaard. U moet vervolgens een eigen verklaring indienen om deze terug te krijgen.

Het medisch onderzoek vindt doorgaans plaats door een onafhankelijk specialist (cardioloog, oogarts, neuroloog). Dit onderzoek kan worden ingesteld op grond van een incident in het verkeer of veranderde omstandigheden in uw medische gesteldheid.

Een ander type onderzoek waar het CBR u aan kan onderwerpen is het onderzoek naar de rijvaardigheid. Dit onderzoek wordt ingesteld als vast is komen te staan dat u zich onveilig hebt gedragen in het verkeer. Dat kan doordat u bijvoorbeeld bent gaan slingeren op de weg, of dat u zich schuldig hebt gemaakt aan gevaarzetting. Dit onderzoek wordt afgenomen door een adviseur van het CBR. Het onderzoek bestaat uit een theorie- en praktijkdeel, vergelijkbaar met de rijexamens. Indien komt vast te staan dat u niet vaardig genoeg bent, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Tegen het besluit uw rijbewijs ongeldig te laten verklaren, kunt u bezwaar maken.