WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Problemen met het CBR?

Op het moment dat u door de politie wordt aangehouden met teveel drank of drugs op achter het stuur, dan doet de politie daarvan mededeling aan het CBR. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is de instantie in Nederland die beslist over het toekennen of afnemen van rijbewijzen. Het afnemen van een rijbewijs gebeurt meestal via een zogeheten vorderingsprocedure.

Aan de vorderingsprocedure gaat een onderzoek vooraf door het CBR, meestal naar aanleiding van een gedane melding aan het CBR door politie. De politie doet melding bij het CBR op het moment dat u bijvoorbeeld wordt aangehouden terwijl u met drank of drugs op achter het stuur zit, of na een incident in het verkeer waarbij drank of drugs een rol spelen. Ook kan het CBR een onderzoek instellen als wordt vermoed dat uw rijvaardigheid te wensen overlaat, of u om medische redenen niet meer in staat bent om aan het verkeer deel te nemen. Indien sprake is van een van deze omstandigheden, dan wordt door het CBR begonnen met een zogeheten vorderingsprocedure. In deze procedure gaat het CBR na of u redelijkerwijs nog over een rijbewijs zou mogen beschikken.

Uit de vorderingsprocedure kunnen verschillende gevolgen voortvloeien. U kunt een cursus opgelegd krijgen of een onderzoek. In alle gevallen zijn aan deze procedures flinke kosten verbonden. Om te voorkomen dat u deze cursussen of onderzoeken moet gaan doen en betalen dient u bezwaar te maken.

Het CBR is een instantie die er prat op gaat om keihard op te treden. Daarbij wordt zelden tot nooit rekening met uw persoonlijke omstandigheden gehouden. Gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen is het altijd raadzaam een advocaat in te schakelen  op het moment dat het CBR aan de deur klopt!

Bij problemen met het CBR: neem nu vrijblijvend contact op! Het eerste gesprek is gratis.