WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Reorganisaties

Wanneer binnen een bedrijf financiële problemen ontstaan, leidt dit er vaak toe dat enkele werknemers het veld moeten ruimen. Over de vraag welke werknemers in zo’n geval voor ontslag in aanmerking komen, bestaan strikte regels. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van het afspiegelingsbeginsel, een berekeningswijze die zeer nauw luistert en bovendien enkele uitzonderingen kent.

Indien u van mening bent dat u ten onrechte bent voorgedragen voor ontslag, neem dan contact op met een advocaat. De advocaat kan voor u uitzoeken of de procedures strikt  zijn gevolgd, en of er misschien een uitzondering is die op uw situatie van toepassing is.

Als u ondernemer bent en zich niet kunt vinden in het verweer van uw werknemer tegen voordracht voor ontslag, kunt u zich tevens laten bijstaan door een advocaat.