WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Loonvordering

Indien de uitbetaling van uw loon uitblijft, en zelf aandringen geen indruk maakt, dan kunt u met behulp van een advocaat een loonvordering instellen. Dit kunt u doen op het moment dat uw loon opeisbaar is geworden, en u reeds zelf schriftelijk heeft verzocht om uitbetaling.

Voor ondernemers geldt dat zij verweer kunnen voeren tegen de door werknemer ingestelde loonvordering.

Opeisbaarheid
Als uitgangspunt voor het moment waarop uw loon opeisbaar wordt geldt de individuele arbeidsovereenkomst die u heeft met het bedrijf waar u in dienst bent. Indien uw eigen overeenkomst daarover niets vermeldt, dan moet worden gekeken naar de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Indien ook daar niets in vermeld staat, dan geldt de regel dat moet worden betaald binnen het tijdvak waar uw loon voor wordt uitgekeerd. Wordt u bijvoorbeeld per maand uitbetaald, dan dient het loon over januari uiterlijk eind februari uit te zijn gekeerd. Wordt uw loon bijvoorbeeld per week betaald, dan moet het loon over week 23 uiterlijk eind week 24 worden uitbetaald.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente
Naast uw loon heeft u bij achterstallig loon ook recht op wettelijke verhoging en wettelijke rente. De eerste drie werkdagen dat de uitbetaling te laat is heeft u nog geen recht op verhoging. Van werkdag 4 tot en met werkdag 8 geldt dat uw salaris met 5% per dag wordt verhoogd. Iedere werkdag daarna geldt een verhoging van 1%, tot een maximum van 50%.

Daarnaast geldt een vermeerdering van het te vorderen totaalbedrag met de zogeheten wettelijke rente. Deze rente fluctueert, en kan door uw advocaat voor uw situatie worden berekend.