WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Jos Willemsen

Jos Willemsen is in 2008 als advocaat beëdigd door de rechtbank te Amsterdam.

Jos heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Nederlands recht gestudeerd. Ook heeft hij enige tijd aan de University of Ghana en de University of California (Berkeley) gestudeerd. Vanaf december 2014 was hij werkzaam als zelfstandig advocaat onder de naam Willemsen Advocatuur. Per 1 januari 2016 is hij een van de partners van WK Advocaten.

Jos heeft de Grotius specialisatieopleiding voor arbeidsrecht afgerond en is gespecialiseerd in het bijstaan van zowel particulieren als ondernemingen in diverse kwesties op het terrein van arbeidsrecht. Daarnaast is Jos bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als gespecialiseerd strafrechtadvocaat en jeugd(straf)rechtadvocaat. Ook staat hij met enige regelmaat ouders bij in complexe zaken omtrent uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling.

Jos is naast zijn werk als advocaat actief als bestuurslid van de Stichting Permanente Opleiding Haarlem, verbonden aan de Orde van Advocaten Noord-Holland.