WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Openlijke geweldpleging

Maximumstraf (wettekst)

Artikel 141 Wetboek van Strafrecht: 4,5 jaar cel. Letsel tot gevolg: 6 jaar. Zwaar lichamelijk letsel: 9 jaar. Dood tot gevolg: 12 jaar.

Wat eist het OM?

Dat is te vinden in de richtlijn openlijke geweldpleging.

Wat legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Openlijke geweldpleging

Voorbeelden uit de rechtspraak