WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Moord

Maximumstraf (wettekst)

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Opdracht geven tot het vermoorden van iemand kan leiden tot veroordeling alsof de opdrachtgever het feit zelf begaan had. Het inschakelen van een 'huurmoordenaar' kan dus leiden tot levenslange gevangenisstraf.

Wat legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Voor dit delict bestaan geen richtlijnen. Het betreft immers een zeer zwaar delict dat maatwerk vraagt.

Voorbeelden uit de rechtspraak