WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Kinderpornografie

Maximale straf (wettekst)

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

Welke straf legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

  • Bezit van kinderporno/toegang hebben via de computer tot kinderporno: 240 uur taakstraf + 6 maanden gevangenisstraf (meestal grotendeels voorwaardelijk)
  • Verspreiden (waaronder beschikbaar stellen via website of netwerk), invoeren, doorvoeren van kinderporno : 1 jaar gevangenisstraf
  • Maken van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf
  • Beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf
  • Beroep of gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf
  • Beroep of gewoonte maken van het maken van kinderporno: 4 jaar gevangenisstraf

Voorbeelden uit de rechtspraak