WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Kosten

Eerste adviesgesprek gratis
Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. In dat gesprek wordt afgesproken of de zaak wordt aangenomen, en tegen welke voorwaarden.

Zowel betalend als op toevoeging
Het kantoor werkt zowel op betalende basis als op basis van een “toevoeging”, waarbij de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) alle, of een deel van de advocaatkosten voor haar rekening neemt.

Uurtarief of vaste prijs
Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand,  wordt een concurrerend uurtarief afgesproken. In zaken die zich daarvoor lenen kan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt. De kosten zijn transparant en er wordt niet gewerkt met bijkomende kantoorkosten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand ("pro deo")
De advocaat zal samen met u bekijken of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking kunt komen voor een toevoeging ("pro deo"), waarbij de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) alle of een deel van de kosten voor haar rekening neemt. De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dat geval een "toevoeging".

In principe komt iedereen met een inkomen minder dan EUR 25.600 (alleenstaanden) of EUR 36.100 (gezinnen) in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Er wordt daarvoor in eerste instantie gekeken naar het inkomen van 2 jaar terug (het "peiljaar"). Als het inkomen behoorlijk is gedaald, kan er "peiljaarverlegging" worden aangevraagd, zodat uit wordt gegaan van een schatting van het inkomen over het huidige jaar.

Er is ook een vermogenstoets: het eigen vermogen (box 3) mag niet hoger zijn dan het € 21.139 (het heffingsvrij vermogen, norm 2014).

Bepaalde groepen, zoals gedetineerden en deelnemers aan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) komen sowieso in aanmerking voor een toevoeging.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden gevonden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

RvR High Trust

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand (bijvoorbeeld bij DAS, ARAG of Achmea), is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht (als het geschil onder de dekking valt) om de advocaatkosten te vergoeden als sprake is van een procedure. Dit geldt ook als het gaat om een procedure waarvoor formeel geen advocaat vereist is. De advocaat zal namens u in overleg treden met de verzekeraar om de kosten vergoed te krijgen.